School voor Zelfwaardering

Van der Straatenplein 2a

3271 SH Mijnsheerenland

0610266452

 

info@schoolvoorzelfwaardering.nl

Opening SvZ in MFC ongeveer op 10 november 2017

Officiele opening MFC Dorpshart op 8,9,10 december 2017

Bereikbaar praktijk vanaf 30 oktober via de scholen of peuterspeelzaal 

Locatie in het MFC op de tweede verdieping in de Schuur (vleugel met Kibeo, Marlous Noorlander logopediste).

 

MFC Dorpshart 

 

Ingang Links in de hoek. Bel meest rechtste knop.

 

ingang VLC 

 

 

 

 

 

 

    

 

Trainingen Zelfwaardering

Trainingen Volwassenen

Verhoog jouw zelfwaardering

 

Trainingen Ouders

Verhoog de zelfwaardering van je kind

 

Training voor de werknemer

Verhoogt de zelfwaardering van je werknemer

 

Training Jongeren

Zelfwaardering specifiek op jongeren gericht 16-18 jaar

 

Training Professionals

Coaches, counselors, therapeuten, maatschappelijk werk

 

Training voor het onderwijs

Groepsleerkrachten, pedagogische medewerkers, docenten, gastouders, kinderopvang, BSO, peuterspeelzalen

 

 

visie

 

Ieder mens, ongeacht het traumatische verleden, heeft recht op een gelukkige en gezonde toekomst.

Het geluk ligt verscholen in een hoge mate van zelfwaardering.

Ieder kind is in staat om op natuurlijke wijze het zelfvertrouwen en zelfrespect optimaal te ontwikkelen, mits de omgeving veilig genoeg is voor het kind (in de ogen van het kind).

Een hoge mate van zelfwaardering is ook het wapen tegen ziektes, persoonlijkheidsstoornissen, depressies en burn-out. 

 

missie

 

Ieder kind, jongere, volwassene de gelegenheid te geven hun verkregen mate van zelfwaardering gedurende het leven te verhogen naar een gezonder en gelukkiger bestaan. Daarvoor is een meetinstrument ontwikkelt om aan te geven hoe hoog de score van zelfwaardering is. Is de score in het heden lager dan 7, is de persoon gevoelig voor depressieve gevoelens, burn out, stress en een ongezonde fysieke en mentale gezondheid. 

 

De oorsprong van onze zelfwaardering komt uit het verleden, onze jeugd. In die periode wortelt de hoogte van je zelfvertrouwen en zelfrespect en ontwikkelt zich naar een ongezonde of gezonde levensvorm. Veel ouders zijn zich er niet van bewust hoe deze ontwikkeling zich manifesteert. 

Doelgerichte Trainingen ontwerpen, interventies ontwerpen om onze mate van zelfwaardering te verhogen.

 

STRATEGIE

 

Instrumenten

Om de hoogte van je zelfwaardering te bepalen is een test ontworpen. Deze test geeft inzicht hoe je mate van zelfwaardering is ontwikkeld gedurende je jeugd en in hoeverre het aanwezig is in je volwassen leven. De test is een uitgangspunt en na het volgen van de training voor volwassenen zie je je groeiproces terug in de score. 

Verder staat voor zelfwaardering een formule op papier welke de opbouw ondersteund. De formule zien we terug in het therapeutische gedeelte van de training, waarbij gewerkt wordt aan de hand van opdrachten inzicht te krijgen hoe de zelfwaardering bij jou is opgebouwd.

 

De opleiding confisiologie is speciaal voor coaches, counselors, therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, groepsleerkrachten, pedagogische medewerkers, gastouders, ontworpen. Op twee niveau's HBO en WO.

 

 

 

Gastdocent HBO niveau

Afgestudeerde hulpverleners met eigen ontwerp interventie materiaal welke ingezet kunnen worden in het trainingsprogramma voor diverse doelgroepen om dagdelen trainingen te verzorgen. 

vacature

 

Gastdocent WO niveau

Afgestudeerde psychologen met eigen ontwerp interventie materiaal welke ingezet kunnen worden in het trainingsprogramma voor diverse doelgroepen om dagdelen trainingen te verzorgen. 

Er staan diverse vacatures open voor iedere collega uit ons werkveld (coaching, psychotherapie, psychologie) welke enthousiast zijn, hun deelname in ontwikkeling en modules te waarborgen voor een lange tijd. Voor meer informatie lees verder op vacature.

Maak kennis met docent Ruud van Lent

https://www.schoolvoorzelfwaardering.nl/images/fotoruud-2kSqnLQE-_HR.jpg

Expert op het gebied van Zelfwaardering

Ik voel mij betrokken bij jouw problematiek en wil mijn ervaringen en kennis inzetten om jou verder te helpen. Ik ben erg nieuwgierig in jou gedachtengang en wil je graag leren begrijpen.

 

Ik ben doortastend, recht door zee, direct, bedachtzaam, geduldig en neem geen blad voor mijn mond. Humor vind ik belangrijk en daar maak ik gebruik van ook al is de situatie waarin je zit niet leuk.

 

Ik houd een spiegel voor en luister zonder be- of veroordeling. Ik ben in staat snel en veilig tot de kern tot komen. Daardoor krijg je inzicht in jezelf en wordt je bewust van je mogelijkheden. Ik durf mijn nek uit te steken, kwetsbaar op te stellen en het diepste eruit te halen. Dit zijn onder meer kwaliteiten welke je terug zult vinden in de recensies van oud clienten.  

Meer over Ruud van Lent

School voor zelfwaardering reikt je de hand.  Volg de trainingen!

Zelfwaardering artikelen

21 September 2020
01 September 2020

Contactgegevens

Schoolvoorzelfwaardering.nl
Raadhuisplein 11
5161 CG Sprang Capelle
Noord Brabant
Telefoon: 06 10266 452
E-mail: info@schoolvoorzelfwaardering.nl
youtube-zelfwaadering linkedIn-School-voor-Zelfwaardering facebook-zelfwaardering
Webdesign webhosting